De Makers / Colofon / Contact

In het online inspiratie-magazine Reizen langs Rivieren volgen journalist Dick Versteeg en fotografe Tonny IJsselstijn rivieren van bron tot monding.

Verslagen en rivierverhalen

Hun bevindingen worden vastgelegd in rijk geïllustreerde reisverslagen en verhalen over uiteenlopende wetenswaardigheden.

Regelmatig worden ‘Rivierverhalen’ opgetekend. Deze variëren van ontmoetingen met bijzondere mensen en aan rivieren gekoppelde culinaire ervaringen tot observaties van natuurfenomenen.

Fotoreporters

Lezers van het magazine delen in het domein Fotoreporters hun ervaringen, opgedaan langs rivieren tijdens (vakantie)reizen. 

Advertorials

Een deel van de artikelen is ondergebracht in het domein Advertorials. Dit zijn redactionele artikelen, waaraan bedrijven of organisaties financieel of anderszins ondersteuning hebben verstrekt. Meer informatie hierover kan worden ingewonnen via info@reizenlangsrivieren.nl.

De ontstaansgeschiedenis van het magazine wordt beschreven in De Fascinatie voor rivieren

Nieuwsbrief

Het magazine wordt voortdurend geactualiseerd. Elk kwartaal verschijnt een nieuwsbrief. Op de voorpagina van het magazine kan worden ingeschreven voor deze kosteloze publicatie.

Uitgeverij

Reizen langs Rivieren wordt uitgegeven door DICKVMEDIA PRODUCTIES

Dit journalistieke tekstbureau is gespecialiseerd in het ontwikkelen, beheren en redigeren van corporates magazines, zowel online als in print.

Sinds 1987

Basisactiviteiten van het in 1987 door mediajournalist Dick Versteeg opgerichte bureau zijn het schrijven van artikelen en advertorials voor vakbladen en bedrijven. 

Meer over DICKVMEDIA PRODUCTIES

COLOFON

UITGEVERIJ: DICKVMEDIA PRODUCTIES

HOOFDREDACTIE: Dick Versteeg

FOTOGRAFIE & RESEARCH: Tonny IJsselstijn

LOGO-ONTWERP: Ivo van Groningen

© Niets uit dit online magazine mag in welke vorm dan ook worden overgenomen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Uitgeverij en redactie: 

DICKVMEDIA PRODUCTIES  – Herenweg 262 – 3648 CS – Wilnis – NL

www.dickvmedia.nl

dickvmedia@planet.nl 

info@reizenlangsrivieren.nl