Tempels van Paestum

De tempel van Nettuno

Best bewaarde bouwwerken van de stad Poseidon

In de nabijheid van de Sele-monding bevindt zich het vermaarde tempelcomplex van Paestum. 

Het zijn de best bewaarde bouwwerken van de stad Poseidon, die in het begin van de zesde eeuw voor Chr. werd opgericht door de Archaeƫrs uit Sybaris.

Zij streken neer op de vruchtbare vlakten van de Sele. In 273 voor Chr. werd de stad een Latijnse kolonie en veranderde de naam in Paestum.

Drie Dorische tempels

De drie Dorische tempels maken deel uit van een omvangrijk opgravingsgebied, waar archeologen nog steeds vondsten doen.

In het zuidelijke deel liggen de tempels van Hera en Nettuno, in het noorden de tempel van Athena.  

De ingang van het amfitheater
De tempel van Athena

Tomba del Tuffatore

Het archeologisch museum in Paestum geeft een indrukwekkend beeld van de Griekse periode van de stad. De onbetwiste pronkstukken van de collectie zijn de fresco’s van de Tomba del Tuffatore (Tombe van de Duiker).

De vondst van deze afbeeldingen aan de binnenkant van de sarcofaag werd in 1968 ervaren als een regelrechte sensatie.

Doordat deze ruimte 2.500 jaar lang was afgesloten van licht en lucht verkeerden de schilderingen nog in perfecte staat. 

Paestum kende ooit een vierde tempel, direct aan de monding van de Sele. 

Het bouwwerk is in de Middeleeuwen geheel vernield. Restanten van de tempel zijn pas in de jaren dertig van de vorige eeuw ontdekt.

De fotografische afbeelding is een reconstructie. 

Sele van bron tot monding