Verborgen schat-legende

Aan de samenvloeiing van de rivieren Crati en Busento in het Zuid-Italiaanse Calabria is een curieuze legende verbonden die al eeuwenlang de fantasie prikkelt.

Diep onder de plaats waar de rivieren samenkomen zou zich een verborgen schat bevinden.

Koning Alarik

Volgens de overlevering ligt hier sinds 410 na Chr. de beruchte Germaanse koning Alarik samen met 25 ton goud en 150 ton zilver begraven. 

Die rijkdommen had de Germaanse barbaar vergaard tijdens een plundering van Rome. 

Laatste wens

Na de inname van de stad trok hij met zijn leger verder zuidwaarts om de oversteek naar Afrika te maken.

Maar in Calabria werd Alarik ziek en overleed. Zijn laatste wens was om samen met de geroofde schatten te worden begraven in Cosenza. 

Bizar plan

Om te voorkomen dat de rijkdommen zouden worden ontdekt, werd een bizar plan uitgevoerd.

De samenvloeiing van de rivieren Crati en Busento werd met behulp van duizenden slaven tijdelijk omgelegd om op die plek een diep graf te kunnen delven. 

Slaven gedood

Na de begrafenis van de koning en zijn schat, zou de oorspronkelijke waterloop boven het graf zijn hersteld. Om elke vorm van getuigenis te voorkomen, werden alle slaven ter dood gebracht.

Opgraven

Het idee dat uitgerekend in dit armste deel van ItaliĆ« een waardevolle schat verborgen zou liggen, heeft door de eeuwen heen de verbeelding van velen op hol doen slaan. Er zijn allerlei pogingen gedaan om de schat op te graven. 

De Busento nadert de samenvloeiing met de Crati onder de spoorbrug

Uit een ooggetuigenverslag van de Franse schrijver Alexandre Dumas blijkt dat hij in het begin van de negentiende eeuw het gebied bezocht na een aardbeving en grote groepen inwoners van Cosenza zag graven in de hoop iets van de schat te vinden. 

Debat pro-contra

In Cosenza zelf heerst al jaren verdeeldheid over de vraag of de legende al dan niet moet worden aangewend om het toerisme in de stad te bevorderen.

Sinds 2014 is er zelfs sprake van een heus debat tussen pro en contra Alarik. 

Niet trots op barbaar

De voorstanders vinden dat de legende toeristisch moet worden uitgebuit.

In het pro-kamp gaan zelfs stemmen op om nu eindelijk eens ernst te maken met opgravingen.

Maar de tegenstanders wijzen op het feit dat de onderhavige koning een barbaar van de eerste orde was, waaraan de stad geen enkele vorm van trots zou moeten ontlenen. 

Opgraafverbod

Overigens heeft de Italiaanse overheid tot nu toe altijd consequent geweigerd om toestemming te verlenen voor welke vorm van opgraving dan ook. Daarbij speelt de twijfel over de geloofwaardigheid van het verhaal een rol. 

Aardbevingen

Anderszins lijkt het ook onwaarschijnlijk dat de juiste vindplaats ooit kan worden achterhaald omdat zich in dit gebied sindsdien talloze aardbevingen hebben voorgedaan.

Bovendien is de loop van de rivieren Crati en Busento door de eeuwen heen regelmatig veranderd. 

Crati van bron tot monding