Crati

Kronkelend door Calabria

De Crati is met een lengte van 91 km de grootste rivier van het Zuid-Italiaanse Calabria. Na de bron in het Sila-gebergte, daalt de stroom steil af naar de stad Cosenza en kronkelt in noordelijke richting door de laagvlakte Vallo del Crati.

Hier wordt de Crati gevoed door diverse zijrivieren, zoals de Mucone, de Arente en de Duglia. Via het kunstmatige Lago di Tarsia mondt de rivier bij de haven van Corigliano Calabro uit in de Ionische Zee.

De Crati ontspringt aan de zuidwestelijke rand van het Parco Nationale della Sila op het grondgebied van de gemeente Aprigliano. 

Wandelen en skiën

Het park telt bijna 74.000 ha puur natuurgebied en trekt een bescheiden stroom toeristen aan. In de zomermaanden wordt hier veel gewandeld en ‘s winters kan er op kleine schaal worden geskied.

Wolf als symbool

In het Sila-gebied leven veel zeldzame dieren die zich schuilhouden in de dichte bossen.

De wolf is het symbool van het nationale park. Het op een hoogte van 1.280 meter gelegen Lago Arvo (foto hieronder)  in het westelijk deel van het Parco della Sila is één van de mooiste meren in Calabria. 

De enige grote stad langs de Crati is Cosenza, gesitueerd aan de voet van het Sila-gebergte. In het zuidelijk deel van de stad vloeit de Busento samen met de Crati.

De Ponte Alarico in het historische centrum van Cosenza

Legende van verborgen schat prikkelt fantasie

Diep onder de plaats waar de Crati samenvloeit met zijrivier Busento zou zich een verborgen schat bevinden.

Volgens een legende die de fantasie van velen omwonenden nog altijd prikkelt, ligt hier de beruchte Germaanse koning Alarik samen met 25 ton goud en 150 ton zilver begraven. 

Het rivierverhaal De verborgen schat-legende

De Busento nadert de samenvloeiing met de Crati
Even buiten de stad Cosenza
De 114 meter lange stuw van het Lago di Tarsia

Het Lago di Tarsia is een kunstmatig meer dat in 1959 is aangelegd vanuit de behoefte aan een betere drinkwatervoorziening in de droge laagvlakte van Sibari.

Het meer wordt grotendeels gevoed door de rivier de Crati. Het bassin heeft een inlaatcapaciteit van 20 miljoen kubieke meter water.

Het Lago di Tarsia is een beschermd natuurgebied, waar trekvogels neerstrijken en allerlei reptielen en zoogdieren leven.

De monding van de Crati is over een oppervlakte van 130 ha een beschermd natuurgebied dat bestaat uit moerasbegroeing met wilgen en populieren.

De plek kent een gevarieerde vogelpopulatie met ooievaars, ibissen en zilverreigers.

Het einde van de Crati in de Ionische Zee

Meer Italiaanse rivieren