Scheldevallei Nationaal Park

De Vlaamse regering heeft de Scheldevallei aangewezen als Nationaal Park. Daarmee is aan de getijdennatuur rond de rivier de Schelde een beschermde status toegekend. 

De Schelde vormt samen met de Rupel, de Durme en de Dender een uitgestrekt netwerk van rivieren.

Land en water zijn hier vervlochten door slikken, schorren, meanders, beken, meersen en wielen.

De Scheldevallei herbergt een bijzondere fauna en flora met onder andere spindotterbloemen, wilgenvloedbossen, otters, bevers, grutto’s en zeearenden.