Zwarte Schaar is oude IJsselmeander

Als onderdeel van de kanalisering van de IJssel werd in 1954 een ruim zes kilometer lange meander van de IJssel afgesneden.

Dit stuk voormalige rivier luistert naar de naam Het Zwarte Schaar en heeft vandaag de dag voornamelijk een recreatieve functie.

Langs de oevers liggen jachthavens, campings en een recreatiepark.

Het zuidelijk deel van Het Zwarte Schaar ter hoogte van de gelijknamige camping en jachthaven

Het Zwarte Schaar is aan de noordkant van Doesburg afgedamd en draait in een ruime bocht eerst in oostelijke richting en buigt daarna achtereenvolgens af naar het noorden en westen om nabij Olburgen in de IJssel uit te monden.

Het noordelijk deel van Het Zwarte Schaar heeft een open verbinding met de IJssel

De IJssel