Groene enclave in havengebied

De haven van Rotterdam strekt zich uit over een 40 km lang gebied tussen het hart van de stad en de Noordzee. Ingeklemd tussen de Nieuwe Waterweg, het Scheur en het Calandkanaal ligt de Landtong Rozenburg.

Deze 10 km lange groene enclave is een deel van het voormalige eiland Rozenburg en kreeg z’n huidige vorm na de aanleg van het Calandkanaal en industrie- en havengebied Europoort.

De landtong is ontwikkeld als natuur- en recreatiegebied en is een paradijsje voor wandelaars, fietsers, hengelaars en spotters van schepen.

Flora en fauna tieren er welig en op speciale begrazingsweiden leeft een groep Schotse Hooglanders. Landtong Rozenburg fungeert ook als windmolenpark.

De Landtong ligt ingeklemd tussen het Scheur en de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. 
De Landtong Rozenburg. © Havenbedrijf Rotterdam

Maeslantkering waterbouwkundig hoogstandje

Op de plaats waar langs de Landtong Rozenburg het Scheur overgaat in de Nieuwe Waterweg ligt de Maeslantkering.

Dit waterbouwkundige hoogstandje is in 1997 voltooid als laatste project van de Deltawerken en bestaat uit twee bewegende ‘robotarmen’ van 237 meter lang.

© Rijkswaterstaat

Automatische sluiting

Bij een verwachte waterstand van 3 meter boven NAP sluit de kering automatisch. De dokken waarin de armen liggen geparkeerd, lopen dan vol water, waardoor de armen gaan drijven.

De holle ruimten in de 20 meter hoge armen vullen zich met water als deze elkaar op 80 cm naderen en zakken vervolgens naar de bodem van de rivier.

Paal 83 is de naam van een 22 meter hoge toren op de Landtong Rozenburg met zicht op schepen in het Scheur en het Calandkanaal.

De in 2017 geopende uitkijkpost is vernoemd naar de eerste ligplaats voor de overslag en het bunkeren van LNG, vloeibaar gemaakt aardgas.

De kern van de bouwwerk is een gerecyclede afmeerpaal. Op het 16 meter hoge bordes geven panelen informatie over de omgeving. 

Paal 83 biedt in de richting van de Noordzee zicht op het Calandkanaal (links) en het Scheur met de Maeslantkering.
Op speciaal voor hen ingerichte begrazingsweiden foerageren Schotse Hooglanders.
Het natuurgebied trekt talrijke vogelsoorten, zoals eenden, ganzen en rietvogels.

Het water aan de zuidoever van het Scheur is te diep voor veel planten en vissoorten. Daarom wordt gewerkt aan de aanleg van zogeheten ‘langsdammen’ die evenwijdig aan de oever lopen en de golfslag van schepen breken.

Het gebied tussen deze dammen en de oever wordt opgehoogd en ingericht met kreken, waardoor verschillende waterdiepten ontstaan die aantrekkelijk zijn voor vissen en planten.

Rechts op de foto hierboven zijn al enkele dammen zichtbaar.

Begin van het Scheur ter hoogte van de 1e Werkhaven in de Botlek
De verkeerscentrale Port of Rotterdam op de splitsing van Oude Maas, Nieuwe Maas en het Scheur.
Hier verzorgen verkeersleiders de afwikkeling van de scheepvaartbewegingen.
Hun werkwijze is vergelijkbaar met die van de luchtverkeersleiding op vliegvelden.