Brugse reien herinneren aan verdwenen rivier

De zogeheten reien bepalen voor een groot deel het stadsbeeld van het Vlaamse Brugge.

Deze waterlopen danken hun naam aan de vroegere rivier de Reie, die de stad ooit van zuid naar noord doorkruiste en in de omgeving van het huidige Zeebrugge uitmondde in de Noordzee. 

De rondvaarten op de Brugse reien trekken al sinds jaar en dag grote toeristische belangstelling.

In Brugge is het tracé van de verdwenen rivier nog herkenbaar, hoewel in de loop der jaren veel ingrepen hebben plaatsgevonden.

De reien werden rechtgetrokken, versmald, verlegd, overwelfd of gedempt. Ook zijn nieuwe stukken gegraven, zoals de Coupure-rei.

Het St. Jans Hospitaal annex Memlingmuseum aan de Bakkersrei
De Coupure-rei is pas halverwege de 18de eeuw aangelegd.
Ooit was het Minnewater van groot economisch belang voor Brugge. Hier meerden de trekschuiten aan die heen en weer voeren naar Gent. Vandaag de dag wordt deze rustieke plek geliefkoosd door zowel inwoners als bezoekers van de stad.
De binnenstad van Brugge wordt omsloten door een ringvaart. Hier wordt deze waterloop overspannen door de Kruispoortbrug.