Reuss

De Zwitserse rivier de Reuss ontstaat uit twee bronnen.

De hoogste ligt boven het stuwmeer Lago di Lucendro (foto links) nabij de Gotthardpas, de andere bevindt zich bij de Furkapas. 

Uridal

Na de samenvloeiing van beide bronriviertjes in Hospental stroomt de Reuss via Andermatt naar het Uridal.

Luzern

Bij de stad Luzern verlaat de rivier de Vierwaldstättersee en stroomt verder in noordelijke richting. 

Na bijna 160 kilometer vermengt de Reuss zich in de buurt van Windisch met de Aare, die enkele kilometers verderop uitmondt in de Rijn.

Het stuwmeer Lago di Lucendro. Linksboven op de foto is achter een meertje de Gotthardpas zichtbaar.

Een 73 meter hoge in 1947 gebouwde dam sluit het Lago di Lucendro aan de oostzijde af.

De Gotthardreuss stroomt verder door een breed dal in de richting van Andermatt.

De dam van het Lucendro-stuwmeer
Langs de Gotthardreuss loopt een wandelroute, die Andermatt met de Gotthardpas verbindt.

Schöllenenschlucht

Kort na Andermatt perst de Reuss zich door de smalle Schöllenenschlucht.

Deze kloof met hoge en loodrechte granietwanden vormde eeuwenlang een groot obstakel bij de ontsluiting van de Gotthardpas. 

Uiteindelijk is de hindernis overwonnen door de bouw van enkele ingenieuze bouwwerken, zoals de Teufelsbrücke.

Het brongebied van de Meienreuss

Op het traject door het Uridal wordt de Reuss gevoed door een aantal zijrivieren.

De belangrijkste toevoer levert de Meienreuss, die ontspringt op het hoogste deel van de oostelijke helling van de Sustenpas.

De Meienreuss nadert de samenvloeiing met de Reuss in het stadje Wassen.
De Reuss stroomt in de Vierwaldstättersee.

Reussdelta nu evenwichtig natuurgebied

Bij elke uitmonding van een bergrivier bezinkt het meegevoerde gesteente en is grind- en zandwinning een veelvuldig voorkomende activiteit.

Verwaarlozing

Bij de instroom van de Reuss in de Vierwaldstättersee leidde die winning in de vorige eeuw tot een ernstige verwaarlozing van de natuurlijke omgeving, waarbij het oeverlandschap steeds verder in het meer verdween.

Speciale wet

Door de invoering van een speciale wet in 1985 kon de oorspronkelijke situatie in de Reussdelta worden hersteld.

Dat levert tegenwoordig een evenwichtig natuurgebied op, waar een beperkte grindwinning, natuurlijke ecosystemen en vlakwaterzones voor flora en fauna naast elkaar functioneren. 

Toeristische attractie

Het gebied wordt zelfs ingezet als toeristische attractie. Door het storten van 3,3 miljoen ton gesteente, dat vrijkwam bij het uitgraven van de Gotthardbasisspoortunnel, ontstond voor de kust van de delta een eilandarchipel, waarin het vooral in de zomermaanden goed toeven is.

Parkgebied in de Reussdelta
De Vierwaldstättersee bij Luzern
Bij de stad Luzern verlaat de Reuss de Vierwaldstättersee.

Kappelbrücke de trots van Luzern

Op de plaats waar de Reuss z’n status als rivier weer oppakt, worden het oude en nieuwe stadsdeel van Luzern verbonden door zowel een moderne overspanning als de historische Kappellbrücke. 

110 schilderijen

Dit overdekte en uit hout opgetrokken bouwwerk is 205 meter lang en trekt veel toeristen naar de stad. In de nokken van het brugdak vormen 110 schilderijen een extra bezienswaardigheid. 

Een kenmerkend onderdeel van de Kapelbrug is de achthoekige watertoren, die het symbool van Luzern is geworden en door de eeuwen heen heeft gefungeerd als martelkamer, gevangenis, schatkamer en archief. 

Brandschade

De brug heeft sinds de bouw in 1365 herhaaldelijk door brand ernstige schade opgelopen. Na de verwoesting in 1993 is de brug weer volledig in de originele staat hersteld.