Dora Baltea

De Italiaanse kant van het Mont Blanc-massief is gesitueerd langs twee grote dalen. 

Oostelijk van het wintersportoord Courmayeur ligt het Val Veny. De hier stromende rivier Dora della Val Veny wordt gevoed door de gletsjers Miage en Brenva. 

Noordoostelijk van Courmayeur stroomt de Dora della Val Ferret door het gelijknamige dal. Vlakbij de Italiaanse ingang van de Mont Blanc-tunnel vloeien beide stromen samen. Vanaf hier heet de rivier Dora Baltea. 

Italiaanse rivier doorklieft Aostadal

De 160 kilometer lange Dora Baltea begint op een hoogte van 1.400 meter, doorklieft het Aosta-dal van west naar oost, buigt na de stad Aosta af in zuidoostelijke richting en mondt westelijk van de stad Crescentino uit in de Po.

De Miagegletsjer © Google Earth

De belangrijkste gletsjers aan de Italiaanse kant van het Mont Blanc-massief zijn de Miage en de Brenva.

De door het dal stromende Dora della Val Veny ontvangt grote hoeveelheden smeltwater van beide gletsjers.

Deze rivier vloeit samen met de Dora della Val Ferret en stroomt als Dora Baltea verder door het Aosta-dal.

Het begin van het Italiaanse Val Veny, waar zich het smeltwater van de Aiguille des Glaciers verzamelt en samenvloeit in de Dora della Val Veny.
Het Lago di Miage wordt grotendeels gevuld met gesteenten die zijn meegevoerd door de gelijknamige gletsjer.
Onder de afkalvende zijkant van de Miage-gletsjer is een kratervormige put ontstaan.
De Dora della Val Veny stroomt over de gehele lengte van het dal langs een wandelroute.
In het voorjaar blijft de sneeuw langs de rivier nog lang intact.
De Dora della Val Veny met op de achtergrond de twee armen van de Miage-gletsjer
De ijskap van de Brenva trekt zich in hoog tempo terug op de steile hellingen.
Twee eeuwen geleden reikte de Brenva-gletsjer nog tot de plek waar zich nu de ingang van de Mont Blanctunnel bevindt.
Het Italiaanse Val Ferret ligt ingeklemd tussen Entrèves nabij de Mont Blanc-tunnel en de Grand Col Ferret op de grens met Zwitserland.
De Dora della Val Ferret stroomt vanaf de hellingen bij Pré de Bard tot iets voorbij Entrèves, waar door de samenvloeiing met de Dora della Val Veny de Dora Baltea ontstaat.
Forellenvisser in de Dora di Val Ferret

In het traject door het Aosta-dal wordt de Dora Baltea gevoed door talloze rivieren uit verschillende dalen. Zoals de Dora di Valgrisanche die voortkomt uit het stuwmeer bij Beauregard. 

Villeneuve
Aosta is de grootste bewoonde kern langs de Dora Baltea.

Forte di Bard

Het Forte di Bard is een imposante bezienswaardigheid. Het uit de Romeinse tijd daterende bolwerk langs de Dora Baltea werd in het begin van de negentiende eeuw bij het stadje Bard herbouwd en verstevigd op een hoge rots. 

IJzersterk verdedingswerk

Door de strategische ligging in het hier smalle dal stond het lang te boek als een ijzersterk verdedigingsbolwerk. De troepen van Napoleon maakten het fort in het voorjaar van 1800 met de grond gelijk.

Nadat het herbouwde fort in verval was geraakt, werd het in 2006 na een ingrijpende restauratie heropend voor het publiek. 

Een visser beproeft zijn geluk bij de stuwdam in Quincinetto
De Chiesa Parrocchiale is de trots van Quincinetto, een verstild dorpje op de rechteroever. 
Wijngaarden bij het dorpje Torre Daniele op de linkeroever

In de stad Ivrea vervult de snelstromende rivier een belangrijke recreatieve functie.

Hier worden regelmatig nationale én internationale kampioenschappen wildwater varen georganiseerd.

Na het traject door de Po-vlakte mondt de Dora Baltea westelijk van de stad Crescentino uit in de Po. (Google Earth)

Meer Italiaanse rivieren