‘Deltawerken zijn nog niet af’

Foto © Dirk Hol

Brabantse akkerbouwer pleit voor sluizen in Nieuwe Waterweg en Westerschelde

Volgens akkerbouwer Piet Hermus uit het Brabantse Zevenbergschen Hoek zijn de Deltawerken pas voltooid na de bouw van sluizen in de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde.

De haven van Antwerpen zou in zijn optiek moeten worden verplaatst naar de Noordzee.

Hij poneert zijn opmerkelijke visie in het agrarisch weekblad Nieuwe Oogst.

Piet Hermus koppelt dit pleidooi aan de Watersnoodramp, die zich zeventig jaar geleden voltrok. Hij schrijft:

Herstel kost tijd

“Tot bijna bij Den Bosch braken dijken. 1.836 doden waren te betreuren, naast al dat verzopen vee, kapotte huizen en boerderijen, 165.000 hectare zout geworden verdronken land.

Iets anders dan gerst was het eerste jaar daarna niet te telen. Herstel kost tijd en daarmee vergeet men zelfs rampen.

Meer weerbaarheid

In mijn dorp Zevenbergschen Hoek was er in 1940 en 1944 oorlogsschade en in 1953 het water. Elders in den lande heeft men zoiets, zo vaak en veel, nooit meegemaakt.

Ik neem het hedendaagse zogenaamde leed van veel mensen deels met een flinke schep zeezout.

Ik wens meer weerbaarheid, minder weekdierengedrag bij iedereen, boer en burger met alle politici erbij.

Verspilling

Na de Watersnoodramp kwamen de Deltawerken om gebieden veilig te stellen en werd bijna alle rivierwater van de Maas en de Rijn via de Nieuwe Waterweg buitengaats geleid.

Hierdoor is dit een spuigat geworden waar het schaarse zoete water vrijelijk verspillend de zee inspoelt.

Rotterdam legde zijn grootste zeehavens in zee, de opgespoten Maasvlaktes, om de grootste schepen te lossen. Het argument om de Nieuwe Waterweg open te moeten houden vervalt hiermee.

Stormvloednooddeurtje…

Ik pleit voor een echt volwaardige zeesluis, dus niet dat huidige stormvloednooddeurtje bij Hoek van Holland.

Het schaarse zoete water kan dan weer richting Zeeuwse delta lopen en beschikbaar komen voor landbouw. Plus zo’n zeesluis houdt de oprukkende verzilting beter tegen.

Veiliger

Pak gelijk de Westerschelde mee, leg tussen Breskens en Vlissingen een dam met ruime zeesluis en verplaats de Antwerpse zeehaven ook echt in zee.

De Westerschelde kan dan zijn natuurlijke diepte van -8 meter weer aannemen en niet de huidige, uitgediepte stand van -18 meter.

Antwerpen ligt veiliger en het zoete water kan beter worden vastgehouden in hete, droge zomers, ook op de zandgronden van Noord-Brabant, Oost-Nederland en Vlaanderen.

Beide landen blij

Zowel de natuur als de landbouw hebben er dan baat bij en beide landen zijn blij.

Breng in de winter het in lagere delen overtollige zoete water naar het zomers droge zand en pak ook gelijk de tunneltjes in het bebouwde gebied aan.

Maak daar bruggen van, zodat onderbemaling niet nodig is.

Kijk, dit is pas klimaatadaptatie in de strijd tegen de klimaatverandering. Als dat gebeurt, dan zijn de Deltawerken af.”