Schelde-polderproject vordert

Vrij spel voor natuur langs Schelde

De voormalige Hedwige-Prosperpolder stroomt bij vloed vol met het water van de Schelde.

Het gebied tussen het havengebied van Antwerpen en het Zeeuwse natuurgebied Verdronken land van Saeftinghe veranderde in een modderige werkplaats, waar draglines de oude dijken hebben afgegraven.

Compensatie

De voormalige polder – Hedwige op Nederlands en Prosper op Belgisch grondgebied – was jarenlang de inzet van een verwoede strijd tussen de eigenaar van de grond en de overheid.

Na talloze procedures tot aan de hoogste instanties wordt nu uitvoering gegeven aan het oorspronkelijke plan om het poldergebied terug te geven aan de natuur ter compensatie van het uitbaggeren van de Schelde ten behoeve van de Antwerpse haven.

Het Scheldewater stroomt bij vloed de voormalige polder binnen.

Panoramaheuvel

Na de inrichting van het nieuwe natuurgebied krijgt de natuur hier definitief vrij spel. Bij hoogwater zal het gebied helemaal onder water stromen, bij eb blijft het zilte Scheldewater alleen in de geulen staan.

Het plan voorziet ook in de bouw van een panoramaheuvel. Dit recreatieve project wordt aangelegd met het materiaal dat vrijkomt met het afgraven van de Scheldedijk en de Sieperdadijk. Op de heuvel, die bereikbaar wordt via een vlonder-wandelpad, zal een uitkijktoren verrijzen. Vanaf deze plek kan de omliggende natuur worden beleefd.