Eerste water in omstreden polder

Deel van de onttakelde Hedwige-Prosperpolder. Aan de horizon het Antwerpse havengebied en de koeltorens van de kerncentrale in Doel.
(© foto: Roberto Farelli)

Natuur krijgt vrij spel langs Schelde

De voormalige Hedwige-Prosperpolder is eind oktober voor de eerste maal volgestroomd met het zilte water van de Schelde.

Het gebied tussen het havengebied van Antwerpen en het Zeeuwse natuurgebied Verdronken land van Saeftinghe is veranderd in een modderige werkplaats, waar draglines geulen trekken en oude dijken afgraven.

Compensatie

De voormalige polder – Hedwige op Nederlands en Prosper op Belgisch grondgebied – was jarenlang de inzet van een verwoede strijd tussen de eigenaar van de grond en de overheid.

Na talloze procedures tot aan de hoogste instanties wordt nu uitvoering gegeven aan het oorspronkelijke plan om het poldergebied terug te geven aan de natuur.

Dit ter compensatie van het uitbaggeren van de Schelde ten behoeve van de Antwerpse haven.

Het Scheldewater stroomt bij vloed de voormalige polder binnen. (© foto: webcam Radartoren Doel)

Panoramaheuvel

Het is de bedoeling dat de inrichting van het nieuwe natuurgebied in het voorjaar van 2024 geheel is afgerond.

De natuur krijgt hier dan definitief vrij spel. Bij hoogwater zal het gebied helemaal onder water stromen, bij eb blijft het zilte Scheldewater alleen in de geulen staan.

Het plan voorziet ook in de aanleg van een panoramaheuvel. Dit recreatieve project wordt aangelegd met het materiaal dat vrijkomt met het afgraven van de Scheldedijk en de Sieperdadijk. Op de panoramaheuvel, die bereikbaar wordt via een vlonder-wandelpad, zal een uitkijktoren verrijzen. Vanaf deze plek kan de omliggende natuur worden beleefd.

De contouren van de panoramaheuvel zijn vanuit de lucht al zichtbaar. (© foto: Roberto Farelli)
Graafmachines en vrachtwagens op de grens van het nieuwe natuurgebied en het Verdronken Land van Saeftinghe.
(© foto: Roberto Farelli)