Noorse dam wijkt voor vissen

Een meer dan 100 jaar oude stuwdam in de Tromsa-rivier in Noorwegen is opgeblazen om de rijke vispopulatie een vrijere doorgang te verlenen. Het betonnen obstakel maakt plaats voor een passage waarin vissen stapsgewijs stroomopwaarts kunnen zwemmen.

Campagne van hengelvereniging

De actie is het resultaat van een jarenlange campagne die een Noorse hengelvereniging heeft gevoerd. Het verwijderen van de dam moet vooral positief uitpakken voor een grotere forelsoort die zich nu veel verder stroomopwaarts kan voortplanten.

Actie past in Europese trend

De actie in Noorwegen past in een Europese trend om stuwdammen die niet meer worden gebruikt voor elektriciteitswinning te slopen.

In een onlangs uitgebrachte rapport stimuleert de Europese Commissie de lidstaten om zoveel mogelijk barrières in rivieren op te heffen, zodat 25.000 rivierkilometers in 2030 geheel vrij kunnen stromen.

De dam in de Noorse Tromsa-rivier wordt opgeblazen met behulp van dynamiet.

150.000 dammen en stuwen hebben geen functie meer

Researchers hebben becijferd dat zich op dit moment ongeveer 150.00 dammen en stuwen bevinden in Europa die geen functie meer vervullen en zonder probleem kunnen verdwijnen.

In Spanje, Frankrijk en Groot-Britannië zijn concrete plannen voor de sloop van rivierbarrières. In 2021 zijn in Slowakije en Montenegro voor het eerst in de geschiedenis van deze landen dammen afgebroken.

(bron: The Guardian)